پمپ کلاچ (1)

جعبه فرمان با قطعات کرولا (2)

دیسک ترمز جلو کرولا (3)

دیسک ترمز چرخ عقب کرولا (1)

دیسک و صفحه کلاچ (3)

صافی بنزین (1)

فنرها و کمک های عقب کرولا (3)

کمک های جلو کرولا (7)

لنت و سیلندر چرخ جلو کرولا (3)