پولوس جلو کمری (1)

دیسک ترمز جلو (1)

دیسک و صفحه کلاچ کمری (4)

ساعتی و سنسورهای گیربکس کمری (1)

فنرها و کمک های عقب کمری (6)

کمک های جلو کمری (1)

لنت عقب (1)

لنت و سیلندر چرخ جلو (2)

مجموعه پوسته گیربکس کمری (1)