باک اصلی و پمپ بنزین یاریس (1)

ریموت و کلیدها یاریس (1)

سپر جلو و اسپویلر (2)

صندوق عقب یاریس (1)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو یاریس (1)

محل کلید و آفتابگیر (1)