آینه بغل GT86 (1)

باک اصلی و باک زاپاس و پمپ بنزین (1)

مجموعه سپر جلو (5)

مجموعه سپر و اسپویلر عقب (1)

مجموعه سینی و شیشه جلو GT86 (1)

مجموعه قفل و لولا و جک کاپوت GT86 (1)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو GT86 (4)