تسمه سفت کن کامل دینام (2)

تسمه موتور GT86 (1)

سرسیلندر و قطعات (2)

سیستم سوخت رسانی (1)

سینی جلوی موتور و کاسه نمد عقب (2)

فیلتر روغن GT86 (1)

مجموعه دسته موتورها (1)

مجموعه شمع و کویل ها Gt86 (1)

میل سوپاپ (2)

میل لنگ و رینگ پیستون (2)

نیم موتور کامل (1)

هواکش کامل و قطعات (1)

واشرجات کامل (1)