پدال ترمز GT86 (1)

جعبه فرمان به همراه قطعات GT86 (1)

دیسک ترمز جلو (1)

دیسک چرخ عقب و توپی (1)

دیکس و صفحه کلاچ (3)

ساعتی و سنسور‌های گیربکس Gt86 (1)

سیم های ترمزدستی Gt86 (1)

طبق و سگدست (2)

کمک های جلو (6)

لنت عقب GT86 (2)

لنت و سیلندر چرخ جلو GT86 (2)

مجموعه فنرها و کمک های عقب GT86 (1)