پمپ هیدرولیک لندکروز (1)

پوسته گیربکس لندکروز (1)

تلسکوپی فرمان (2)

جعبه فرمان با قطعات (1)

دیسک ترمز جلو لندکروز (1)

دیسک چرخ عقب و توپی لندکروز (1)

دیسک و صفحه کلاچ لندکروز (4)

طبق و سگدست لندکروز (2)

کمک های جلو لندکروز (2)

لنت و سیلندر چرخ جلو لندکروز (1)

لیور و سیم دنده لندکروز (2)

مجموعه کله گاوی عقب (1)

مجموعه گاردون لندکروز (1)