باک اصلی و پمپ بنزین (1)

بال عقب و گل پخش کن بغل پرادو (6)

پیچ زاپاس بند پرادو (1)

جعبه کنسول وسط و طاقچه آن (5)

جلوپنجره پرادو (1)

درب عقب و قطعات آن (3)

رکاب های بغل پرادو (1)

ریموت کنترل (1)

زه ها و رکاب های بغل (3)

سقف و قطعات آن پرادو (1)

سینی شاستی و متعلقات پرادو (2)

قطعات داخلی پرادو (2)

قفل کامل و متعلقات پرادو (3)

کمربندهای صندلی (1)

لولا و قفل در عقب پرادو (1)

لیور دنده (1)

مجموعه داشبورد و تفنگی پرادو (2)

مجموعه سپر جلو (1)

مجموعه سپر جلو و اسپویلر پرادو (11)

مجموعه سپر و اسپویلر عقب (1)

مجموعه قفل و لولا و جک کاپوت پرادو (3)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو پرادو (6)

محل قرارگیری آفتابگیر پرادو (10)

نمدی سقف و عایق صداگیر پرادو (1)