باربند (2)

باک اصلی و پمپ بنزین FJ Cruiser (2)

برچسب نام و آرم (1)

در و قطعات آن FJ Cruiser (1)

درب عقب و قطعات آن (1)

رکاب های بغل (1)

زه ها و رکاب های بغل FJ Cruiser (6)

سینی زیر موتور و متعلقات (1)

شیشه و لوازم داخل در FJ Cruiser (1)

فرش کف و عایق صداگیر (1)

قفل و لولا و جک کاپوت (2)

مجموعه داشبورد و تفنگی FJ Cruiser (1)

مجموعه سپر جلو FJ Cruiser (1)

مجموعه سپر جلو و اسپویلر FJ Cruiser (4)

مجموعه سپر و اسپویلر عقب FJ Cruiser (1)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو FJ Cruiser (4)