رادیاتور آب و فن ها FJ Cruiser (1)

سرسیلندر و قطعات FJ Cruiser (1)

سیستم سوخت رسانی FJ Cruiser (2)

صافی بزنین (1)

فیلتر روغن FJ Cruiser (1)

مجموعه دینام (1)

مجموعه شمع و کویل ها FJ Cruiser (1)

واترپمپ (2)