دیسک ترمز جلو (2)

دیسک چرخ عقب و توپی (1)

دیسک و صفحه کلاچ (1)

رینگ چرخ ها هایلوکس (1)

ساعتی و سنسورهای گیربکس هایلوکس (2)

کمک های جلو (1)

لنت عقب هایلوکس (2)

لنت و سیلندر چرخ جلو هایلوکس (3)

مجموعه فنرها و کمک های عقب (2)