دیسک ترمز جلو RX350 (1)

دیسک ترمز چرخ عقب RX350 (1)

فنرها و کمک های عقب (2)

کمک های جلو RX350 (1)

لنت و سیلندر چرخ جلو RX350 (2)

مجموعه پوسته گیربکس (1)